Keramická dílna ve školní družině Na Matysáku

Autor: Ing. Jaroslav Schovánek, zveřejněno: 9.11.2010


Milí předškoláci, přijďte si k nám vyzkoušet práci s keramickou hlínou.

Akce se koná v budově školní družiny Na Matysáku v úterý 16.11.2010. Začátek je v 16.00 hodin. Vě
novat se Vám budou paní vychovatelka Lenka Mráziková a paní učitelky z budoucích 1. tříd. Těšíme se na Vás.