Školní družina nabízí opět dětem zájezd do Itálie

Autor: Jana Veselá, zveřejněno: 23.3.2011


Stejně jako v minulých letech se můžou žáci naší školy zúčastnit zájezdu do Itálie, kterou pořádá školní družina ve spolupráci s cestovní kanceláří Luciano tour, která má tyto webové stránky: lucianotour.cz.webar.cz.

Pokud byste měli o zájezd zájem, přečtěte si tyto podrobné informace. Naleznete tam i závaznou přihlášku, kterou si můžete vytisknout, vyplnit a odevzdat ve školní družině paní vychovatelce Janě Veselé nebo ve škole paní učitelce Petře Kačerové, třídní 2.B. V informacích je uvedeno, že přihlášky se odevzdávají do konce února, ale vzhledem k tomu, že jsou stále volná místa, můžete přihlášku odevzdat i nyní v březnu. 

Neváhejte, i teď v březnu jsou ještě stále volná místa!