Zajímavá geometrie

Autor: Mgr. Jitka Frimlová, zveřejněno: 22.3.2011


V hodinách matematiky jsme se učili o krychli hned z několika pohledů. Nejdříve nás zajímala krychle v podobě hrací kostky, vyhledávali jsme správné sítě hracích kostek, počítali jsme počet teček protilehlých stran a sítě zakreslovali do sešitů. Potom jsme z krychlí sestavovali různě členité stavby a učili se je zkoumat z různých pohledů.
 
V dalších hodinách jsme měli za úkol sestavovat různé sítě krychle, překreslit je na čtvrtku, vybarvit je, vystřihnout a sestavit. Vymýšleli jsme různé způsoby sestavení, které jsme roztřídili podle druhů.
 
Procvičovali jsme přesnost i prostorovou orientaci a přestavivost a těšilo nás, kolik způsobů jsme vymysleli.Paní učitelka nás pochválila.

Galerie obrázků

Zajímavá geometrie
Zajímavá geometrie
Zajímavá geometrie
Zajímavá geometrie
Zajímavá geometrie
Zajímavá geometrie
Zajímavá geometrie
Zajímavá geometrie
Zajímavá geometrie