Návštěva z Velké Británie

Autor: Mgr. Lucie Kubálková, zveřejněno: 25.2.2011


Druhý únorový týden probíhal na naší škole v mnohém velmi netradičně. Po několika letech jsme opět hostili kolegyně z anglicky mluvící země, konkrétně ze severoanglického Warringtonu.


Cílem návštěvy bylo navázání spolupráce mezi dvěma anglickými základními školami (St. Helen´s a St. Peter´s) a ZŠ Na Ostrově. Očekává se, že tato spolupráce bude probíhat ve dvou rovinách. První z nich by měla poskytnout základ pro vzájemnou komunikaci mezi žáky. Naši hosté přivezli dopisy svých žáků, kteří hledají kamaráda v cizí zemi. To vzbudilo ihned velkou odezvu,  a tak,  když jsme se ve středu loučili, byli jsme schopni předat našim kolegyním písemné odpovědi zdejších dívek a chlapců. Děti by se tak měly nejen zdokonalit ve znalosti cizího jazyka, ale předpokládáme, že si rovněž rozšíří své znalosti o jiné kultuře, naučí se vnímat to, co máme společného, a v čem jsme naopak rozdílní. To vše velmi přirozenou cestou, která je jim blízká.

Návštěva však byla velmi inspirativní i pro vyučující na naší škole. Měli jsme totiž mimořádnou příležitost dozvědět se mnoho informací o výuce na britských školách. A to je ona druhá rovina, ve které budeme vzájemnou spolupráci aktivně rozvíjet. Naši hosté se zúčastnili několika hodin (např. výtvarné výchovy, vlastivědy nebo anglického jazyka). Během nich jsme měli prostor porovnávat metody, které k vyučování používáme. Bylo až neuvěřitelné, v kolika aspektech jsou si tyto procesy v našich zemích podobné. Ať už se jednalo o témata, způsoby zpracovávání projektů, skupinovou práci nebo využívání interaktivních tabulí.

Program vyvrcholil ve středu dopoledne, kdy se v aule školy sešli žáci z několika tříd. Následně měli příležitost s našimi hosty hovořit. Obavy z možných počátečních rozpaků byly zbytečné. Děti se bez obav pustily do kladení všetečných otázek, na které britské kolegyně s úsměvem odpovídaly. To byla pro řadu děvčat a chlapců zcela nová zkušenost, protože to pro ně bylo první setkání s rodilými mluvčími. O to větší bylo jejich nadšení, když si uvědomili, co všechno dokáží v cizím jazyce vyjádřit a čemu všemu rozumí.

Na závěr celé návštěvy zástupci jednotlivých škol podepsali dohody o navázání vzájemné spolupráce a zavázali se, že ji budou podporovat a rozvíjet.

Hlavním organizátorem této akce byla paní učitelka Mgr. Iveta Hofmanová, která také pořizovala fotodokumentaci z jejího průběhu.

Galerie obrázků

Návštěva z Velké Británie
Návštěva z Velké Británie
Návštěva z Velké Británie