Problem Page

Autor: Mgr. Lucie Kubálková, zveřejněno: 28.5.2011


V životě každého z nás se mohou objevit situace, ve kterých si nemusíme vědět rady. Jsou problémy, které jsou více než typické pro mládež určitého věku. Těžkosti se mohou týkat školy, vztahů v rodině nebo prvních partnerských vztahů. A právě těmto problémům jsme se věnovali tentokrát i v hodině anglického jazyka. A jak jinak, než anglicky.

Téma „způsobových sloves“, které v devátém ročníku rozvíjeme, nemusí být zdaleka tak „nudné“, jak by se na první pohled mohlo zdát. Nejde jen o to vyplňovat gramatická cvičení nebo překládat věty. Neméně důležité je naučit se používat jazyk i v praktickém kontextu. Rozhodli jsme se tedy, že všechna ta „muset“, „nesmět“, „nemuset“, „měl bys“ nebo „neměl bys“ využijeme při řešení problémů. A tak se děvčata a chlapci pokusili utvořit stránku z časopisu pro mláděž. Na stránce byly vždy tři smyšlené problémy a následně navrhovaná řešení. Projekty se všem skutečně podařily a navíc si práci na nich vyloženě užívali. A tak se ve výsledku odráželo spojení příjemného s užitečným. Mnoho jsme se naučili a navíc zábavnou formou.

Galerie obrázků

Problem Page
Problem Page
Problem Page
Problem Page
Problem Page
Problem Page