Ostrováček v zasedací síni

Autor: Mgr. Vlasta Nejedlá, zveřejněno: 16.5.2011


Ve čtvrtek 12.5.2011 se v zasedací síni ZŠ Na Ostrově uskutečnil jako každoročně jarní koncert dětských pěveckých sborů. První nastoupil sboreček MŠ Sluníčko pod vedením paní uč. L. Sýkorové a R. Šrejberové. V podání nejmladších zpěváčků zaznělo šest písní – především o jaru.

Sluníčko vystřídal přípravný sbor Ostrováček, který zazpíval 10 písní za doprovodu klavíru, houslí, fléten a rytmických nástrojů. Pěvecká sóla potěšila v písních Marjánko, Marjánko, Dřeváčky a Petrklíč. K melodii písně Malí muzikanti si děti zatancovaly.
Se svým programem se dále představil hlavní sbor Ostrováček, který zpíval lidové i umělé písně ve vícehlasé úpravě. V zajímavém podání zaznělo Pět ježibab, Slovní druhy nebo Šly panenky silnicí. Velký úspěch sklidila Zamotaná písnička, Jarní vonička, anglická Flying free a Veni domine, známá v podání B. Basikové.
 
Celý koncert byl zakončen písní Vlaštovičky, švitořičky, ve které se spojily hlásky celého Ostrováčku za doprovodu houslí, šesti fléten, rytmických nástrojů a klavíru, který zněl po celou dobu koncertu díky Mgr. M. Lelkové.
 
Milé obecenstvo, které zcela zaplnilo zasedací síň školy, odměnilo všechny účinkující vřelým potleskem.

Galerie obrázků

Ostrováček v zasedací síni
Ostrováček v zasedací síni
Ostrováček v zasedací síni
Ostrováček v zasedací síni
Ostrováček v zasedací síni
Ostrováček v zasedací síni
Ostrováček v zasedací síni
Ostrováček v zasedací síni
Ostrováček v zasedací síni
Ostrováček v zasedací síni
Ostrováček v zasedací síni
Ostrováček v zasedací síni
Ostrováček v zasedací síni
Ostrováček v zasedací síni
Ostrováček v zasedací síni
Ostrováček v zasedací síni
Ostrováček v zasedací síni
Ostrováček v zasedací síni
Ostrováček v zasedací síni
Ostrováček v zasedací síni
Ostrováček v zasedací síni
Ostrováček v zasedací síni
Ostrováček v zasedací síni
Ostrováček v zasedací síni
Ostrováček v zasedací síni
Ostrováček v zasedací síni
Ostrováček v zasedací síni
Ostrováček v zasedací síni
Ostrováček v zasedací síni
Ostrováček v zasedací síni
Ostrováček v zasedací síni
Ostrováček v zasedací síni
Ostrováček v zasedací síni
Ostrováček v zasedací síni
Ostrováček v zasedací síni
Ostrováček v zasedací síni
Ostrováček v zasedací síni
Ostrováček v zasedací síni
Ostrováček v zasedací síni