Bezpečný Ostrov

Autor: Romana Mistrová , zveřejněno: 19.6.2017, článek se týká tříd(y): 3.B  


Konec školního roku měli žáci naší školy zpestřený projektovým dnem „Bezpečný Ostrov“.

Učitelé pro ně připravili stanoviště s různými tématy: poskytnutí první pomoci, důležitá telefonní čísla, jedovaté rostliny a houby, vyproštění osob při zavalení, dopravní značky, evakuační zavazadlo……Děti se s jednotlivými tématy nejen seznámily, ale prováděly je i prakticky.

Původně jsme projektový den plánovali v parku, ale nepřálo nám počasí. Proto jsme využili školní prostory včetně tělocvičny, školní družiny i počítačové učebny.

Den se vydařil a všechny třídy prvního stupně daná stanoviště úspěšně absolvovaly.

                                                               

Galerie obrázků

Bezpečný Ostrov
Bezpečný Ostrov
Bezpečný Ostrov
Bezpečný Ostrov
Bezpečný Ostrov
Bezpečný Ostrov