Čteme anglické texty

Autor: Linda Andresová , zveřejněno: 16.11.2016, článek se týká tříd(y): 9.A  9.B  9.C  


Žáci v devátém ročníku se letos poprvé učí podle učebnice Project 5. I když si stále zachovává stejné vnitřní členění, je tu výrazný posun z hlediska práce s textem. Žák, který úspěšně prošel předchozími díly učebnice, má mít velmi dobrý gramatický základ, a proto tento díl se jí věnuje spíše okrajově a více se zaměřuje na ostatní stránky jazyka.

V první lekci jsme hodně četli anglické texty na různá témata. Nejdelším a nezajímavějším z nich byl přepis Dickensovy Vánoční koledy. Se čtením a porozuměním textu si žáci poradili poměrně bez problémů, ale poté následoval písemný projev. Úkol zněl pokus se přepsat příběh tak, aby byl co nejkratší, tj. vystihni podstatu textu. Na pomoc dostali obrázky.

Na práce úspěšných žáků se můžete podívat níže ve fotogalerii. Důležité je, že i ti méně úspěšní si uvědomili, kde udělali chybu a věřím, že příště budou v podobném úkolu úspěšnější.

Další texty se týkaly např. Hedvábné stezky, kde žáci pracovali ve dvojcích a odpovědi na zadané otázky hledali pouze vlastními silami bez pomoci učitele.

Galerie obrázků

Čteme anglické texty
Čteme anglické texty
Čteme anglické texty
Čteme anglické texty
Čteme anglické texty
Čteme anglické texty
Čteme anglické texty