Tradiční jarní koncert Ostrováčku - netradičně

Autor: Jana Šimková , zveřejněno: 8.5.2017


Dne 3.5. 2017 se konal oblíbený jarní koncert školního sboru Ostrováček. Letos se hlavním dramaturgem stala paní učitelka Pavla Pazderová a podařilo se jí zapojit tři sbory dohromady.

Koncertu se účastnil přípravný sbor Ostrováček, hlavní sbor Ostrováček a spřátelený gymnaziální sbor Kapa. Každý ze zúčastněných sborů předvedl něco ze svého umění a koncert byl završen společným vystoupením všech tří sborů s kantátou J. Pavlici - Studánko, hlubáňko. A proč netradičně? Nikdy nevystupovalo v naší aule tolik zpěváků zároveň, nikdy nezaznělo tolik hudebních nástrojů najednou. Mohli jsme slyšet klarinety, flétnu zobcovou i příčnou, kytary, kontrabas, housle, brumli, různé rytmické a bicí nástroje a samozřejmě klavír.

Program s dětmi secvičila p. uč. Pavla Pazderová, Vlasta Nejedlá, Jana Šimková a doprovázeli p. uč.Milan Morávek, Jana Šimková - kytary, Pavla Pazderová - kontrabas, Milena Lelková - klavír, flétna, společnou část dirigovala p. uč. Vlasta Nejedlá.

Dle ohlasu publika a délky potlesku soudím, že byl koncert opravdu úspěšný.

Videozáznam z koncertu lze shlédnout kliknutím na tento odkaz:

Jarní koncert Ostrováčku 2017

Galerie obrázků

Tradiční jarní koncert Ostrováčku - netradičně
Tradiční jarní koncert Ostrováčku - netradičně
Tradiční jarní koncert Ostrováčku - netradičně
Tradiční jarní koncert Ostrováčku - netradičně
Tradiční jarní koncert Ostrováčku - netradičně
Tradiční jarní koncert Ostrováčku - netradičně