Přírodovědný kroužek pro žáky ZŠ a nižšího gymnázia

Autor: Jana Šimková , zveřejněno: 6.11.2016, článek se týká tříd(y): 8.B  9.B  


Náplní kroužku je rozvíjení klíčových kompetencí žáků pro řádné studium přírodních věd. Kroužek poskytuje základní i doplňkové informace z chemie, biologie i fyziky těm žákům, kteří projevují o tyto předměty nadprůměrný zájem. Žáci pracují samostatně nebo ve skupině na různých úkolech a vyvíjí samostatnou činnost, která vede k vyřčení hypotéz a jejich ověření praktickým experimentem. Kroužek dbá na badatelskou činnost, využito je dobrého vybavení laboratoří. Součástí činnosti kroužku jsou i možnosti vypracování praktických úloh chemických olympiád a seznámení s měřícím systémem Pasco a jeho použitím. Menší počet účastníků kroužku umožňuje individuální přístup a vyšší osobní časovou dotaci učitele vůči žákovi.