Múzy v muzeu

Autor: Pavla Pazderová , zveřejněno: 7.12.2016


V sobotu 3. prosince se v Městském muzeu v Jaroměři sešly snad všechny múzy. Tu literární zastupovali prodejci knih, výtvarná byla zastoupena pracemi dětí z jaroměřských škol a suvenýry na stáncích prodejců od zdobeného perníčku až po vánoční svícen. Múzu hudební sem lákali žáci ze ZUŠ a zpěváčci z Ostrova.

Vystoupení obou našich Ostrováčků začali ti nejmenší. V pásmu svých písní zazpívali koledy a vánoční písně nejen s klavírem, ale také s kytarami. Divákům se tak líbili, že ani moc nehlučeli. Jen prodej vánočních suvenýrů v tuto chvíli zřejmě poklesl.

Také program těch starších byl pestrý jako vánoční zvyky. Zimní atmosféru navodily Tři oříšky pro Popelku, a protože v sobotu byla Jaroměř celá zahalena do mrznoucí mlhy, byli jsme všichni najednou jako v pohádce. Na koledy je, pravda, ještě příliš brzy, ale když my je zpíváme tak rádi. A spirituály? Ty k nám prostě patří.

Diváci tleskali nejen na ploše, ale také na ochozu, na rozdíl od zpívánek na náměstí tady bylo i příjemně teplo, a tak jsme byli všichni moc a moc spokojeni. Ti dospělí- Vlasta Nejedlá, Jana Šimková,  Pavla Pazderová i Milan Morávek, děti a ostatně i hudební múza.