Vyber si svůj strom

Autor: Hana Těšinová , zveřejněno: 4.10.2016, článek se týká tříd(y): 7.A  7.B  


V letošním školním roce měli žáci 7. ročníku opět možnost zvolit si volitelný předmět Přírodovědná praktika. Protože již z názvu vyplývá, že se zabýváme přírodou, tak pokud nám to počasí dovolí, trávíme velkou část hodin pozorováními  v terénu. Pro tento školní rok žáci zpracovávají projekt na téma Můj strom. Každý z žáků si podle vlastních kritérií, které později podrobně popíše, vybere "svůj" strom. Výstupem celého projektu je vytvořit kresbu příslušné dřeviny, všímat si hlavních znaků, nasbírat listy ve všech ročních obdobích, vytvořit herbářové položky a mapu daného území. Doufám, že takto prožité chvíle jim otevřou brány k chápání jedinečnosti těchto pro lidstvo tak důležitých organismů.          

                                                                                                              Mgr. Hanka Těšinová

Vyber si svůj strom
Vyber si svůj strom
Vyber si svůj strom