Dopravní výchova v 1. A

Autor: Petra Kačerová , zveřejněno: 27.9.2016


Prvouka, tematický okruh:  Místo, kde žijeme.

Součástí tohoto tematického okruhu je v 1. třídě i dopravní výchova.  Nejprve se děti prostřednictvím obrázků a úkolů v pracovním sešitu seznámily se základními pravidly chování na chodníku a na silnici a další hodinu si šly vše vyzkoušet do terénu.  Protože nám i počasí přálo, byla z toho nakonec pěkná podzimní vycházka.

Petra Kačerová a děti z 1. A

Galerie obrázků

Dopravní výchova v 1. A
Dopravní výchova v 1. A
Dopravní výchova v 1. A
Dopravní výchova v 1. A
Dopravní výchova v 1. A
Dopravní výchova v 1. A
Dopravní výchova v 1. A