Školní kolo dějepisné olympiády

Autor: Jana Doubková, zveřejněno: 24.11.2016


Dne 23.11. 2016 proběhlo školní kolo dějepisné olympiády tentokrát na téma „Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. století“. Olympiáda byla určena žákům 8. a 9. ročníku.

Šest žáků devátého ročníku a jeden žák 8. ročníku našlo v sobě odvahu a přihlásilo se do školního kola. Nejlepších výsledků dosáhli Jakub Morávek z 9.B a Jan Ruprich z 9.A, Jakub získal 39 a Honza 37 bodů a vybojovali si tak postup do okresního kola dějepisné olympiády, které se uskuteční v Náchodě 17. ledna 2017.

Vítězům gratuluji a přeji hodně úspěchů v okresním kole a ostatním zúčastněným děkuji za účast a za odvahu a snahu poprat se s daným tématem co nejlépe. Mé poděkování patří Jakubu Tarantovi z 8.B, Vojtěchu Jirkovi z 9.B, Michalu Šelleiovi z 9.C, Denisovi Nasavrckému z 9.C a Janě Vašátkové z 9.C.