Matematika jinak

Autor: Eva Jílková , zveřejněno: 24.3.2017


Páteční hodina 10. 3. se vymykala  běžným hodinám. Na lavicích se objevily mapy, různé typy měřidel a pracovní listy, ve kterých se děti nejprve musely zorientovat. Práce s mapou, počítání tras výletů, času potřebného na jejich zdolání, délky Labe na mapách, délky ulice, a to vše na mapách s různými měřítky. S danými úkoly si někteří poradili velmi dobře a snad si do života odnesou i znalost, jak dobře a přiměřeně naplánovat a rozvrhnout svůj výlet.

Matematika jinak
Matematika jinak