Čtenářské dílny ve 3. B

Autor: Romana Mistrová , zveřejněno: 28.3.2017, článek se týká tříd(y): 3.B  


Ve druhé třídě jsme se v rámci čtenářských dílen učili „pracovat s knihou“. Každý si přinesl knížku, kterou si sám vybral. V hodinách dílen jsme zařazovali tiché čtení, vyprávěli jsme o přečteném, o hlavním hrdinovi, o tom, co nás zaujalo, prohlíželi jsme a hodnotili ilustrace. Žáci si informace o přečteném sdělovali ve dvojicích, ale také předstupovali před celou třídu. Hodnotili svoji knihu a doporučovali, případně nedoporučovali ji spolužákům.

 

V letošním školním roce probíhaly čtenářské dílny obdobně. Jen byly trošku náročnější – delší čas jsme věnovali tichému čtení, více jsme se zaměřili na charakteristiku hlavního hrdiny, napsali jsme mu dopis o tom, co se nám na něm líbí nebo nelíbí, knihy jsme zhodnotili, vypracovali jsme zápis o přečtené knize a založili jsme ho do našeho čtenářského portfólia.

 

Všichni žáci plnili zadané úkoly s chutí.

 

Galerie obrázků

Čtenářské dílny ve 3. B
Čtenářské dílny ve 3. B
Čtenářské dílny ve 3. B
Čtenářské dílny ve 3. B
Čtenářské dílny ve 3. B
Čtenářské dílny ve 3. B
Čtenářské dílny ve 3. B
Čtenářské dílny ve 3. B
Čtenářské dílny ve 3. B
Čtenářské dílny ve 3. B
Čtenářské dílny ve 3. B
Čtenářské dílny ve 3. B
Čtenářské dílny ve 3. B