Jaké je ideální bydlení?

Autor: Linda Andresová , zveřejněno: 17.10.2016, článek se týká tříd(y): 9.A  9.B  9.C  


I letos jsme v hodinách německého jazyka v devátém ročníku narazili na 3. a 4. pád. To je chvíle, kdy se všem studentům němčiny zatočí hlava. Aby žáci správně složili celou větu, musí myslet na spoustu věcí najednou, tj. využívat znalosti získané z předchozích hodin a let studia.

Kapitolu jsme zakončili přivlastňovacími zájmeny v těchto pádech a znalosti promítli do projektu s názvem „Můj vysněný dům nebo pokoj“, kde žáci popisovali, jak si představují ideální bydlení.

Každému někdy nějaký ten pád nebo koncovka členu „ulétl“, ale v zásadě žáci zvládli probírané učivo a na začátku devátého ročníku jsou schopní sepsat smysluplný odstavec textu, kde vyjádří svůj názor za použití správné gramatiky.

Galerie obrázků

Jaké je ideální bydlení?
Jaké je ideální bydlení?
Jaké je ideální bydlení?
Jaké je ideální bydlení?
Jaké je ideální bydlení?
Jaké je ideální bydlení?