Otevření školní družiny ve škole v Rychnovku

Autor: Lenka Fišerová, zveřejněno: 9.9.2016, článek se týká tříd(y): ŠDR  


Od 1. září 2016 má školička ve Zvoli svou školní družinu. Družina je otevřena pro žáky 1. – 3. ročníku od skončení výuky do 15.30. Vychovatelkou je Mgr. Lenka Fišerová.

Děti jsou z nové družiny nadšené. Hned začaly plánovat, jak si hernu vyzdobíme a jaké aktivity a projekty můžeme v rámci družiny uskutečnit. Když nám ale přálo počasí, pustili jsme se nejdříve do venkovních prací. Obnovili jsme ohniště a další den jsme v něm spálili hromadu starých proschlých větví. Děti obratně a se zaujetím řezaly a sekaly. Někdo přišel s nápadem si na ohni opéct jablka ze školní zahrady, což mělo velký úspěch. Oheň jsme nakonec bezpečně uhasili a na příští týden už máme spoustu nápadů, jak pokračovat ve zvelebování okolí školy i samotné družiny.

 

Galerie obrázků

Otevření školní družiny ve škole v Rychnovku
Otevření školní družiny ve škole v Rychnovku
Otevření školní družiny ve škole v Rychnovku
Otevření školní družiny ve škole v Rychnovku
Otevření školní družiny ve škole v Rychnovku