Co byste měli vědět před zápisem

Autor: Administrator, zveřejněno: 20.11.2007


Existují spádové obvody jednotlivých ZŠ, které určuje vnitřní předpis města č. 6/2004. Z něj vyplývá, že ředitelé ZŠ jsou povinni přednostně přijímat žáky s trvalým bydlištěm v jejich spádové oblasti. Mohou však samozřejmě přijmout i děti, které do ní trvalým bydlištěm nepatří. Do ZŠ Na Ostrově docházejí žáci nejen téměř ze všech částí Jaroměře a Josefova, ale i z okolních obcí.

Odklad školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, musí rodiče podle zákona č. 561/2004 Sb. dodržet následující postup: 

Dostaví se k zápisu na jimi vybranou ZŠ. 

Vyplní zde formulář se žádostí o odklad školní docházky.

ZŠ jej předá do Pedagogicko-psychologické poradny v Náchodě.

Pracovnice PPP Náchod pozvou písemně dítě na vyšetření školní zralosti.

Následně PPP Náchod pošle rodičům písemné doporučení o odkladu školní docházky, tento doklad společně s vyjádřením dětského lékaře rodič přinese do ZŠ, v níž bylo dítě u zápisu.

Ředitel ZŠ rozhodne o odkladu školní docházky o 1 rok.


Slovo logopedky Mgr. Svatavy Formánkové

Vážení rodiče,

nečekejte, až Vám u zápisu do školy doporučí paní učitelka návštěvu logopeda a pomozte svému dítěte sami. Co pro to můžete udělat? Navštívit mne na poliklinice v Jaroměři (1. poschodí vlevo na konci chodby), kde mne můžete najít každý čtvrtek od 15 do 18 hodin. Protože dětí, které moji pomoc potřebují, je poměrně dost, je nejlepší předchozí telefonická domluva. Volat můžete každý den po 19. hodině na číslo: 721 852 818.