Projekt Partnerství škol

Autor: Administrator, zveřejněno: 25.3.2008


V loňském roce se naše škola rozhodla, že se pokusí zapojit do projektu Partnerství škol.

Projekt Partnerství škol je aktivitou programu LLP v oblasti celoživotního učení a je dotován z peněz Evropské unie. Naše škola usilovala o projekt, kterého by se účastnily čtyři školy ze čtyř zemí Evropské unie. Podařilo se nám navázat kontakt s polskou školou ze Ziebic, která byla ochotná jít do toho s námi.

Projekt jako takový by měl trvat dva roky a jeho cílem by měla být pomoc studentům  a učitelům v získávání a zlepšování si dovedností v týmové práci, ve společenských vztazích, v plánování projektových aktivit a v používání informačních a komunikačních technologií.

Téma projektu by mělo být „Historie města a jeho obyvatel“. Školy se musí domluvit na společném jazyce, v kterém bude projekt realizován. Nedílnou součástí spolupráce jsou společná setkání, návštěvy významných míst, organizace přednášek a výstav, vytvoření společné internetové stránky atd.

Doufáme, že se nám letos podaří zkontaktovat zbylé dvě školy a zapojit se tak v letech 2009-2011 do aktivity, s kterou zatím nemáme žádné zkušenosti, ale která nás bezesporu po všech stránkách obohatí.