Ústřední kolo soutěže v anglickém jazyce Basiclingua

Autor: Administrator, zveřejněno: 5.3.2008


Poslední únorovou sobotu, tedy dne 23. února 2008, proběhlo v Hradci Králové ústřední kolo soutěže Basiclingua.

ZŠ Na Ostrově reprezentovala Pavla Procházková a David Exner.

V budově Prvního soukromého jazykového gymnázia v Hradci Králové, které je ve spolupráci s mezinárodní organizací City & Guilds tradičním organizátorem této soutěže, se sešli zástupci sedmi základních škol našeho regionu, které se do třetího ročníku tohoto projektu zapojily. Své reprezentanty vyslaly tyto školy: ZŠ Bezručova Hradec Králové, ZŠ Doudleby nad Orlicí, ZŠ Hronov, ZŠ Jaroměř, ZŠ Javornice, ZŠ Nový Bydžov, ZŠ SNP Hradec Králové.

Žáci byli rozděleni, tak jako ve školním kole, do dvou kategorií. Z naší školy byla ve skupině A2 žáků do čtrnácti let Pavla Procházková, v kategorii B1 soutěžil patnáctiletý David Exner.

Ústřední kolo bylo rozděleno do dvou částí. První úsek Writing byl věnován psanému projevu, kdy na dané téma žáci vypracovávali dva anglické texty. Mladší žáci měli časový limit šedesátiminutový, starší žáci se mohli rozepisovat o třicet minut déle.

Následovalo ústní kolo Speaking, které spočívalo v deseti až patnáctiminutovém rozhovoru s rodilým mluvčím z Kanady. Porotu ústředního kola tvořili vyučující anglického jazyka organizujícího gymnázia a dva rodilí mluvčí.

V kategorii A2 získala Pavla Procházková výborné třetí místo. Kromě finanční odměny 500Kč dostala ještě věcné ceny od nakladatelství MACMILLAN a Organizace City & Guilds. K zisku druhého místa jí chyběl jeden bod.

V kategorii B1 získal David Exner vyhlašované čtvrté místo a domů si odvezl dárky od organizace City &  Guilds. Od třetího místa ho dělily pouhé dva body.

Pavle i Davidovi gratulujeme a děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy.

Galerie obrázků

Ústřední kolo soutěže v anglickém jazyce Basiclingua
Ústřední kolo soutěže v anglickém jazyce Basiclingua
Ústřední kolo soutěže v anglickém jazyce Basiclingua
Ústřední kolo soutěže v anglickém jazyce Basiclingua
Ústřední kolo soutěže v anglickém jazyce Basiclingua
Ústřední kolo soutěže v anglickém jazyce Basiclingua
Ústřední kolo soutěže v anglickém jazyce Basiclingua
Ústřední kolo soutěže v anglickém jazyce Basiclingua
Ústřední kolo soutěže v anglickém jazyce Basiclingua