Jak používáme netradiční postupy při výuce matematiky v první třídě

Autor: Administrator, zveřejněno: 23.5.2008


Při výuce sčítání a odčítání používáme tzv. „krokování“ a „autobus“. Tato výuka spojuje hru, pohyb, učení a u žáků je velice oblíbená.

Krokování:
Při „krokování“ používáme karty s číslicemi 0-20. Ty položíme na podlahu, aby vytvořily číselnou osu. Jeden žák velí druhému. „Postav se na číslo 10.“( žák se postaví na kartu s číslem 10) „Udělej 6 kroků dopředu.“ (žák udělá 6 kroků dopředu a dostane se na kartu číslo 16) . Ostatní žáci mají číselnou osu přilepenou na lavici a pohybují se po ní figurkou ze hry „Člověče nezlob se.“

Autobus:
Pojmenujeme si zastávky autobusu a rozmístíme je různě po třídě. Na každé zastávce čeká určitý počet cestujících. ( Cestující = plastové láhve. ) Řidič autobusu (žák) si vezme krabici (autobus)a postaví se na první zastávku. Učitel dává pokyny. „Na první zastávce nastoupilo 6 cestujících.“ Řidič vezme 6 plastových láhví, dá je do krabice a  jde ke druhé zastávce. „Na druhé zastávce vystoupili 3 cestující.“ Žák vezme 3 plast. láhve a odloží je na druhé zastávce. Na závěr se učitel ptá žáků. Kolik cestujících zůstalo v autobusu? Kolik cestujících nastoupilo na třetí zastávce?.......

Galerie obrázků

Jak používáme netradiční postupy při výuce matematiky v první třídě
Jak používáme netradiční postupy při výuce matematiky v první třídě
Jak používáme netradiční postupy při výuce matematiky v první třídě
Jak používáme netradiční postupy při výuce matematiky v první třídě
Jak používáme netradiční postupy při výuce matematiky v první třídě
Jak používáme netradiční postupy při výuce matematiky v první třídě
Jak používáme netradiční postupy při výuce matematiky v první třídě
Jak používáme netradiční postupy při výuce matematiky v první třídě
Jak používáme netradiční postupy při výuce matematiky v první třídě
Jak používáme netradiční postupy při výuce matematiky v první třídě
Jak používáme netradiční postupy při výuce matematiky v první třídě
Jak používáme netradiční postupy při výuce matematiky v první třídě