Projekt „Já a moji kamarádi“

Autor: Global Administrator, zveřejněno: 4.2.2008


V měsíci březnu začali druháci pracovat na dvouměsíčním projektu s názvem „Já a moji kamarádi“.

Formou komunikačních her a výtvarných prací se snaží splnit cíle projektu jimiž jsou:
- mít o sobě dobré mínění
- poznat co umím
- uvědomit si své city a potřeby a vyjádřit je vhodným způsobem
- oceňovat kladné vlastnosti spolužáků
- rozpoznat pocity ostatních
- uznávat, že i druzí mají právo na citové projevy

Všechny zjištěné poznatky zaznamenávají děti do „Knihy pro mě“, která se stane zároveň jejich dárkem pro maminky ke Dni matek.

Tento svátek oslavíme s rodiči 7.května na besídce školní družiny v aule naší školy.