Takhle asi naši rodiče referáty do školy nepsali

Autor: Administrator, zveřejněno: 13.2.2008


Při hodinách zeměpisu na naší škole píší někteří žáci referáty se zeměpisnou tématikou elektronicky, to znamená, že vyučujícímu přinesou F disk nebo CD s vypracovanou prezentací.

Plně v souladu s rozvojem klíčových kompetencí si mohou žáci zvolit způsob, jak zpracují zadané zeměpisné téma. Žáci si mohou vypracovat buď klasický referát, nebo si zpracují téma formou počítačové prezentace. Některým žákům se tato možnost skutečně zalíbila. Jak pak takový úkol vypadá?

Nejprve vyučující zadá téma. Žák si musí samozřejmě vyhledat množství materiálů(především na internetu, z různých encyklopedií, časopisů). Pak si samostatně vytvoří doma prezentaci, zkopíruje na F disk nebo CD a donese vyučujícímu. Ten si danou prezentaci prohlédne a zhodnotí. Další vyučovací hodinu se využije možnost interaktivních tabulí na naší škole. Prezentaci autor z řad žáků nejprve vlastními slovy přiblíží, při jejím spuštění zdůrazní důležité momenty. Po jejím zhlédnutí ji zhodnotí žáci a vyučující. Zatím byla většina takovýchto prací zdařilá. I kdyby se něco nepovedlo podle představ, hodnotíme především zájem, snahu, vlastní aktivní přístup a v neposlední řadě i práci s moderní technikou.