Holubník nebo tvrz?

Autor: Global Administrator


Snažíme se o zajištění bezpečnosti vašich dětí i majetku školy.

Že škola není holubník, to už slýchávaly naše babičky, a dnes je tomu skutečně tak, hledisko bezpečnosti nevyjímaje. Bezpečnostní politika každé moderní školy definuje základní principy prosazování bezpečnostních funkcí resp. jde o to, jak chránit aktiva školy. Co jsou ta aktiva? Vše na čem škole záleží, tedy především Vaše děti.

Přeskočíme ochranu osobních údajů žáků, pravidelná požární cvičení apod. a zaměříme se na první linii – zabezpečení budovy školy. Prioritním úkolem je zde zamezení vstupu do školy nežádoucím osobám, které mohou být potenciální hrozbou jak pro děti, tak pro hmotný majetek školy. Není tomu tak dávno, kdy v Jaroměři děti obtěžoval exhibicionista – typický příklad nežádoucí osoby. U hlavního vchodu do naší ZŠ by neuspěl. Otevírání těchto dveří je ovládáno číselným kódem a klávesnice je v uzamykatelném panelu (klíče mají pouze zaměstnanci). Bez znalosti celého jména a třídy dítěte by neuspěl ani se zvoněním na kancelář případně ředitelnu. Západní vchod ze dvora je permanentně uzavřen (otevírá se jen ve výjimečných případech). Vchod z východního dvora směrem od budovy Policie ČR je otevřen ráno v 7.35 hod. a poté, co poslední žák projde, se vchod opět uzavře. Případný narušitel znovu neuspěje, protože z vnější strany dveří není klika a musel by zvonit na paní uklízečku. Dále bezpečnosti uvnitř budovy napomáhají kovové mříže na všech oknech suterénu. Pokud by někdo chtěl do školy vniknout v noci, nepříjemně ho překvapí vnitřní bezpečnostní prvky školy, které nebudou samozřejmě dále specifikovány. Žádná moderní organizace si v třetím tisíciletí nemůže dovolit podcenit bezpečnostní opatření – na „Ostrově“ to víme.