Kalendář akci

Autor: Administrator, zveřejněno: 20.10.2007


ZÁŘÍ
- Slavnostní vítání žáků 1. tříd v zasedací síni školy
- Zahájení soutěže tříd i jednotlivců ve sběru kaštanů
- Zahájení plaveckého výcviku žáků 3. ročníků

ŘÍJEN
- Stmelovací výlety žáků 6. ročníků pro upevnění nově vzniklých kolektivů
- Schůzka rodičů a žáků 9. r. s pracovníky Úřadu práce v Náchodě a se zástupci středních škol a odborných učilišť 
  v regionu
- Zahájení projektu Dny bezpečí – exkurze žáků 1. stupně do hasičské zbrojnice Na Valech, exkurze žáků 7. a 9. r. 
  do Milíčova domu Jaroměř
- 6. r. – dějepisná exkurze do Všestar
- Zahájení exkurzí žáků 1. – 9. r. do Městské knihovny v Jaroměři v rámci výuky ČJ
- Vystoupení sboru Ostrováček v rámci oslav vzniku Československa 28.10. 1918
- Ukončení a vyhodnocení soutěže ve sběru kaštanů

LISTOPAD
- Pokračování projektu Dny bezpečí:
  žáci 1. stupně: interaktivní beseda s pracovníky Českého červeného kříže, beseda s psychologem, ukázka práce 
  Městské policie Jaroměř (výcvik služebního  
  psa),  exkurze na Obvodní oddělení Policie ČR v Jaroměři;
  žáci 9. r.: beseda s psychologem, pediatrem a protidrogovým koordinátorem
- Zapojení do výtvarné soutěže vyhlášené MěÚ – zaměření na prevenci sociálně - patologických jevů
- Žáci 9.r. – návštěva Burzy vzdělávání v Hradci Králové
- Zahájení Peer programu pro žáky 6.r. ve spolupráci s Milíčovým domem Jaroměř a s GySOŠ Jaroměř
- Víkendové soustředění sboru Ostrováček spojené se „spaním ve škole“

PROSINEC
- Zahájení soutěže tříd ve sběru pomerančové kůry
- Zimní škola v přírodě 4.A spojená s výukou lyžování
- Vánoční koncerty přípravného i hlavního sboru Ostrováček v Jaroměři a v kostele sv. Justa ve Zvoli
- Vánoční besídky pro žáky 1. – 9.r.
- Zpívání na schodech v ZŠ Na Ostrově - tradiční rozloučení učitelů i žáků s uplynulým rokem

LEDEN
- Tříkrálová sbírka – sbor Ostrováček
- Lyžařský kurz žáků 7.B
- Testování znalostí a dovedností žáků 9.r. v rámci celostátního  projektu Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
  9. tříd ZŠ a víceletých gymnázií
- Olympiáda v českém jazyce pro žáky 9.r.
- Matematická olympiáda pro žáky 5. a 9.r.

ÚNOR
- Zápis do 1. tříd  6.2. a 7.2.
- Zimní škola v přírodě spojená s výukou lyžování 3.A
- Lyžařský kurz žáků 7.A
- Zahájení plaveckého výcviku žáků 4.A a 4.C
- Školní bál 29.2. v Důstojnické besedě v Josefově od 20.00 hod.
- Soutěž v německém jazyce pro žáky 7. – 9.r.
- Soutěž v anglickém jazyce pro žáky 7. – 9.r.

BŘEZEN
- Náhradní zápis do 1. tříd
- Zimní sportovní den – rozloučení se zimou
- Pampeliškový den (21.3.) – vítání jara Na Ostrově
- Recitační soutěž pro žáky 1. a 2. stupně
- Zeměpisná olympiáda pro žáky 6. – 8. r.

DUBEN
- Jarní koncert Ostrováčku
- Mc Donald´s Cup – školní kolo fotbalových zápasů žáků 1. stupně
- Zahájení plaveckého výcviku žáků 4.B
- Přijímací zkoušky pro žáky 9.r.na SŠ a SOU, pro žáky 5.r. na víceletá gymnázia 
- Ukončení soutěže ve sběru pomerančové kůry
- Matematická olympiáda pro žáky 6. – 8.r.
- Pythagoriáda pro žáky 6. – 8.r.

KVĚTEN
- Školní výlety a exkurze
- Školy v přírodě
- Besídka ŠD ke Dni matek v zasedací síni školy

ČERVEN
- Den her pro žáky 1. stupně (1.6.)
- Školní výlety a exkurze
- Školy v přírodě
- Letní sportovní den pro žáky 2. stupně
- Školní akademie
- Slavnostní rozloučení se žáky 9. r. v zasedací síni školy