Netradiční forma studia cizího jazyka

Autor: Administrator, zveřejněno: 29.6.2008


Jak zlepšit svou znalost cizího jazyka? Poslední průzkumy hovoří jasně. Čtěte!

Časopis pro učitele anglického jazyka Novinky z Oxfordu uvedl ve svém 16. čísle velmi zajímavý článek, ve kterém se mimo jiné píše. „Kolik hodin jste strávili nasloucháním svému mateřskému jazyku, než jste se naučili mluvit? Kolik času jste strávili čtením, když jste se učili číst a psát? Děti slyší v době osvojování mateřského jazyka tísíce hodin jeho mluvené podoby, v období dětství a dospívání přečtou milióny slov. To zlepšuje jejich schopnost porozumění i komunikace. Člověk, který se začne učit cizí jazyk, předpokládá stejný výsledek již po několika stovkách hodin.“

Neschopnost mnoha studentů cizího jazyka skutečně využívat to, co se naučili ve škole, je podle názoru odborníků nedostatkem interakce v cizím jazyce. A jedním z nejpřístupnějších způsobů, jak tento stav změnit, je právě čtení. Na trhu dnes snad všechna významná nakladatelství nabízí veliké množství anglicky psaných knížek, které jsou rozděleny do několika stupňů (většinou se jedná o šestimístnou stupnici), podle množství slov v knize obsažených.

Velmi důležité je zvolit si stupeň odpovídající naší znalosti. Obecným pravidlem je to, že bychom na stránce neměli objevit více než tři neznámá slova. Úroveň nejnižší pro začátečníky obsahuje 250 slov, následuje první stupeň s přibližně 400 slovy, druhý zahrnuje znalost 700 slovíček, třetí 1000 a takto stupnice pokračuje až k šesté úrovni (2500 slov), která je předstupněm pro čtení autentických nepřevyprávěných textů.

Výbornou skutečností také je, že většina knih obsahuje i CD, na kterém je příběh zaznamenán. Člověk tedy může sledovat text a přitom poslouchat, nebo jen rozvíjet poslechovou dovednost bez vizuální opory.

A proč se věnuji tomuto tématů tak podrobně? Žáci jazykové skupiny z devátých ročníků se totiž této formě studia již rok věnují a kromě toho, že počáteční obava ze čtení anglické knížky už dávno pominula, sami toto „učení“ kladně hodnotí. Našim zkušenostem s tímto projektem se věnuji v samostatném článku.