Naši skladatelé

Autor: Global Administrator, zveřejněno: 4.3.2008


V rámci hodin hudební výchovy žáci 9. tříd zpracovávali projekty na probírané téma Česká vážná hudba v období romantismu a ve 20. století. Hlavním námětem projektů byli nejvýznamnější představitelé daných období-Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček a Bohuslav Martinů.

Žáci pracovali v různě početných skupinkách, zpracovávali s sebou přinesený materiál (životopisy, fotky, notové ukázky, nejznámější díla atd.).

Hotové práce již zdobí hudební třídu.

Galerie obrázků

Naši skladatelé
Naši skladatelé
Naši skladatelé
Naši skladatelé
Naši skladatelé
Naši skladatelé
Naši skladatelé
Naši skladatelé
Naši skladatelé