Den bezpečí ve třídě 6.B

Autor: Administrator, zveřejněno: 4.6.2008


Dne 23. května proběhl na naší škole „Den bezpečí“. Ve všech třídách se neučilo podle rozvrhu, to však neznamená, že jsme celý den zaháleli. Třídy měly na programu naučit se, jak se zachovat při evakuaci a jak se chovat v různých nebezpečných situacích.

Třída 6. B se například dozvěděla,  kdy se ohlašuje evakuace, jak reagovat při požáru,dopravní nehodě nebo  kde se ukrýt v případě nebezpečí. Zkoušeli jsme si také, jak bychom se co nejrychleji dostali ze školní budovy v případě požáru. Na závěr nám předvedli žáci Štěpán Voborník, Zorka Babijová, Verča Machová, Martina Jonešová  a Jana Janská jak ošetřit různé druhy zranění. Na figurantech, kterými se stali jejich spolužáci, nám ukázali pomoc člověku v bezvědomí, při šoku či při zástavě dýchání. Poté jsme ve třídě uspořádali soutěž v ošetření raněného. Chtěla bych ještě jednou všem, kdo se na tento den připravili, moc poděkovat.