Peer program

Autor: Global Administrator, zveřejněno: 4.3.2008


V tomto školním roce proběhl v naší škole peer program. Ten realizuje NZDM Miličův dům ve spolupráci  s Gymnáziem a Střední odbornou školou Jaroměř.

Co je to peer program?

Slovo peer pochází  z angličtiny. Jedním z jeho významů je vrstevník. Jedná se tedy o program, který řídí studenti středních škol. Ti mají svým věkem blízko k žákům základní školy. Tvoří skupinu lidí, jejichž úkolem je aktivně působit v oblasti preventivních programů pro třídní kolektivy. Studenti  předávají své zkušenosti například z oblasti drog. Učí děti formou her a povídání například to, jak odmítat drogy. Šesté ročníky tak mohli v několika dvouhodinových blocích rozšířit svoje znalosti drogové problematiky.