Třetí ročník soutěže Basiclingua v anglickém jazyce

Autor: Administrator, zveřejněno: 15.2.2008


Žáci ZŠ Na Ostrově se od školního roku 2005/2006 každoročně účastní soutěže v anglickém jazyce Basiclingua, kterou pořádá První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové ve spolupráci s mezinárodní organizací City & Guilds.

Soutěž Basiclingua, v jejímž podtitulu zní otázka „Jsou znalosti českých studentů srovnatelné se znalostmi studentů angličtiny v jiných zemích?“, je koncipována jako mezinárodní zkouška z anglického jazyka. Žáci soutěží ve dvou kategoriích; úroveň A2 je zadávána těm, kteří ještě nepřekročili hranici 14 let, v úrovni B1 soutěží pak ti patnáctiletí. Úrovní znalosti cizího jazyka je šest (A1 až C2) a jsou stanoveny Evropským referenčním rámcem pro jazyky.

Školní kolo si organizuje každá účastnická škola sama. Testy, které přesně kopírují mezinárodní zkoušky z anglického jazyka, jí jsou zaslány na CD. Ve školním kole žáci vypracovávají část Reading, kde prokazují svou schopnost pracovat s cizojazyčným textem, a Listening, což je část zaměřená na poslech. V kategorii A2 mají žáci na svou práci určených šedesát minut, kategorie B1 má časovou dotaci o třicet minut delší.

Po vyhodnocení soutěže zasílá škola přihlášku do ústředního kola v Hradci Králové, kam postupují dva žáci, každý vítěz ve své kategorii. V ústředním kole prokazují soutěžící své dovednosti ve zbývajících dvou částech zkoušky, a těmi jsou Writing a Speaking. V úseku Writing píší anglicky dvě eseje na zadané téma a opravují chyby v textu, Speaking spočívá v přibližně pátnáctiminutovém rozhovoru s rodilým mluvčím.