Project Conference pro učitele angličtiny v Praze

Autor: Administrator, zveřejněno: 29.6.2008


Poslední dubnovou sobotu se v Praze konala konference pro základní školy akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Úvodní přednášku měl Tom Hutchinson, což je autor učebnicové řády Project, kterou užívají žáci naší školy od šestých tříd.

Project Conference pořádaná nakladatelstvím Oxford University Press se konala ku příležitosti uvedení nové, již třetí řady učebnic Project. Jedná se o aktualizovanou podobu učebnic, které se pro výuku anglického jazyka užívají již řadu let. Kromě toho nabízí nová řada i materiály na interaktivní tabuli, což je pro naši školu, která těmito tabulemi disponuje, téma velmi důležité.

Mezi přednášejícími byli zkušení školitelé, lektoři i autoři výukových materiálů. Kromě již zmiňovaného Toma Hutchinsona, který se tentokrát zaměřil na důležitost slovní zásoby v cizím jazyce (Words, words, words: The importance of Vocabulary), byli dalšími přednášejícími Naomi Moir, Gareth Davies, Shaun Wilden či Nick Thorner.

Tom Hutchinson si v úvodu své řeči položil otázku, proč je slovní zásoba důležitá? K odpovědi použil slova svého přítele a jednoho z nejlepších autorů učebnic anglické gramatiky Michaila Swana. Ten říká, že bez znalosti gramatiky je komunikace obtížná, bez znalosti slovní zásoby je však přímo nemožná.

Velmi netradičně působilo téma Naomi Moir, která ve svém příspěvku přirovnávala výukovou hodinu k výuce tance, kdy učitel je tanečním instruktorem (Plenary: The Classroom Dance of Discipline). Základním předpokladem úspěšného tance je naplnění následujících podmínek: jeden člověk vede, oba znají kroky, oba akceptují pravidla a spolupracují spolu tak, aby dosáhly harmonického a vznešeného výsledku. Co víc si ve vzdělávacím procesu můžeme přát?:-)