Projekt "Ostrov kamarádství"

Autor: Administrator, zveřejněno: 21.2.2008


Náš první projekt „Ostrov kamarádství“ určený pro první ročníky je zaměřený na poznávání jedinečnosti každého žáka, vede děti k samostatnému vystupování. Učí děti hodnotit své úspěchy, mít z nich radost a nepodléhat beznaději při nezdaru. Významné je rozumět sobě a kamarádům kolem sebe. Důležité je, aby děti začaly chápat odlišnosti druhých jako obohacení života. V průběhu plnění projektu se učí  toleranci k ostatním spolužákům, k jejich přednostem i nedostatkům. Postupně si osvojují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi.

Při plnění jednotlivých úkolů si děti vyzkouší různé metody a formy práce.

Projekt prolíná několika předměty, ale největší prostor je mu dán v hodinách prvouky.

Nedílnou součástí projektu bylo společné vyvození pravidel správného chování ve třídě a jejich stvrzení vlastnoručním otiskem ruky.

Výsledky práce jsme zaznamenaly na fotografiích.

Galerie obrázků

Projekt "Ostrov kamarádství"
Projekt "Ostrov kamarádství"
Projekt "Ostrov kamarádství"
Projekt "Ostrov kamarádství"
Projekt "Ostrov kamarádství"
Projekt "Ostrov kamarádství"
Projekt "Ostrov kamarádství"
Projekt "Ostrov kamarádství"
Projekt "Ostrov kamarádství"
Projekt "Ostrov kamarádství"
Projekt "Ostrov kamarádství"
Projekt "Ostrov kamarádství"