Informace výchovné poradkyně

Autor: Administrator, zveřejněno: 20.11.2007


Konzultační hodiny výchovné poradkyně: 
pondělí: 10.00 – 11.30 hod. 
středa: 10:00-11:45 hod. 

Po telefonické domluvě je možná konzultace i v odpoledních hodinách.

4.10.2007
– schůzka zástupců Úřadu práce Náchod s rodiči žáků 9. ročníků všech jaroměřských základních škol v zasedací síni ZŠ Na Ostrově

18.10. 2007
se uskuteční tradiční schůzka výchovné poradkyně s rodiči vycházejících žáků. v zasedací síni ZŠ Na Ostrově. Budou přítomni i zástupci středních škol a SOU z nejbližšího okolí.

Říjen a listopad
– návštěva Milíčova domu, kde proběhne beseda o volbě povolání.
9.11.2007 - návštěva Burzy vzdělání v Hradci Králové 

V rozhodování, na jakou školu se hlásit, může pomoci i Pedagogicko-psychologická poradna v Náchodě. Zde budou od září do ledna probíhat vyšetření profesní orientace žáků. Je možno se objednat na telefonním čísle 491426036, popřípadě písemně nebo e-mailem ppp.nachod@seznam.cz
.

Termíny přijímacích zkoušek na SŠ
1.kolo – pondělí 21.4.2008
Stanovení termínů dalších kol přijímacího řízení je v kompetenci ředitele SŠ. Přihlášky obdrží žáci od výchovně poradkyně po vánočních prázdninách a vyplněné odevzdají nejpozději do 8.2.2008.