Pracovní činnosti

Autor: Administrator, zveřejněno: 31.3.2008


Děti ze čtvrtých tříd vítaly jaro svými výrobky.

Každoroční zázrak probouzející se přírody dokreslil atmosféru příprav na svátky jara. Již několik týdnů před Velikonocemi vyráběly děti ze 4. tříd v hodinách pracovních činností pod vedením svých učitelů jarní překvapení z vlny, papíru a drobného materiálu-veselá kuřátka, pestré zápichy do květináčů v podobě roztomilých zvířátek. Svěží zelenou barvu připomínalo velikonoční osení, vypěstované a ošetřované žáky ve třídách.

A tak  si 20. března děti slavnostně odnášely výsledky svého snažení. I když venku hustě sněžilo, ve třídách teple zářilo „ jaro“.