Exkurze na Městském úřadě v Jaroměři

Autor: Administrator, zveřejněno: 18.2.2008


Jako doplněk výuky v předmětech základy administrativy a základy ekonomie navštívili žáci 7. a 8. ročníku Úřad práce a Městský úřad v Jaroměři.

Chtěli bychom poděkovat zejména paní Mgr. Martínkové, vedoucí ÚP, která si připravila pro žáky poutavý výklad o funkci úřadu, o tom, jak postupovat nejen v případě ztráty zaměstnání, ale i, a to je pro naše žáky zatím hlavní, jak jim může ÚP pomoci při výběru budoucího zaměstnání. Pro některé to bylo první setkání s životní realitou. Paní magistra ochotně odpovídala  na zvědavé dotazy překvapených žáků a přiblížila, jak to ve skutečnosti opravdu chodí. Odcházeli jsme se slibem, že se sem za rok či dva vydáme znovu, tentokrát již s přesným cílem – volba budoucího povolání.

Na MÚ v Jaroměři se nám věnoval tajemník úřadu p. Cejnar. V zasedací síni, kde byla většina žáků poprvé, p. Cejnar nastínil celou strukturu MÚ. Hlavní část návštěvy však probíhala formou diskuse, kdy žáci dostali prostor pro své všetečné otázky týkající se dění ve městě. Cílem bylo porozumět problémům v obci a snahám vedení města je řešit.