Vánoční koncerty Ostrováčku

Autor: Global Administrator, zveřejněno: 20.12.2007


Pěvecký sbor Ostrováček měl před Vánoci napilno. Už 6.12. proběhl tradiční vánoční koncert v aule naší školy. Poslechnout jste si mohli velký sbor kompletní, ale zaznělo i několik písní v podání sboru komorního. 

12.12. se představil přípravný sbor spolu s dětmi ze ZŠ Zvole a souborem Sluníčko - malí zpěváčci z MŠ Lužická.

Ve středu 19. 12. prožil náš sbor Ostrováček příjemný podvečer v útulném zvolském kostelíku. Tak jako minulý rok i letos zde Ostrováček v čele s paní učitelkou Nejedlou a panem učitelem Morávkem zazpíval několik vánočních „kousků“. Zazněly tu jak koledy tradiční, tak i spirituály a jiné vánoční písně.

Kromě Ostrováčku předvedly své vánoční pásmo i děti ze školy Rychnovek- Zvole pod vedením paní učitelky Fišerové. Taktéž se z kůru kostela rozezněly líbezné tóny dechových nástrojů žáků ZUŠ Smiřice.

K navození krásné vánoční atmosféry přispělo svým vstřícným a přátelským přístupem i sympatické publikum.

I přes velkou zimu si sboristky a jejich učitelé předvánoční podvečer užili a byli velmi rádi, že mohli svým zpěvem potěšit obecenstvo.

Prohlédněte si, jak to Ostrováčku i ostatním vystupujícím slušelo.

Galerie obrázků

Vánoční koncerty Ostrováčku
Vánoční koncerty Ostrováčku
Vánoční koncerty Ostrováčku
Vánoční koncerty Ostrováčku
Vánoční koncerty Ostrováčku
Vánoční koncerty Ostrováčku
Vánoční koncerty Ostrováčku
Vánoční koncerty Ostrováčku
Vánoční koncerty Ostrováčku
Vánoční koncerty Ostrováčku
Vánoční koncerty Ostrováčku
Vánoční koncerty Ostrováčku
Vánoční koncerty Ostrováčku
Vánoční koncerty Ostrováčku
Vánoční koncerty Ostrováčku
Vánoční koncerty Ostrováčku
Vánoční koncerty Ostrováčku
Vánoční koncerty Ostrováčku