Doškolovací kurs první pomoci – zdravotník zotavovacích akcí

Autor: Global Administrator, zveřejněno: 9.2.2008


Abychom zajistili co nejlépe bezpečnost vašich dětí na mimoškolních akcích, na výletech a lyžařském výcviku, abychom jim v případě nutnosti mohli poskytnout kvalifikovanou laickou první pomoc, usedlo jedenáct nadšenců z řad vyučujících hned 1. září do lavic.

Cílem bylo oprášit naše zdravotní vědomosti a dovednosti. Osm hodin výuky, při kterých jsme nejen opakovali a procvičovali, ale hlavně vstřebávali novinky, které se během těch čtyřech let od uplynulého školení objevily, uteklo díky skvělé lektorce z ČK Ústí nad Orlicí jako voda. Rozcházeli jsme se večer s přáním, abychom náš čerstvý „diplom“ ze zdravotních znalostí nemuseli co nejdéle využít.


Doškolovací kurs první pomoci – zdravotník zotavovacích akcí
Doškolovací kurs první pomoci – zdravotník zotavovacích akcí
Doškolovací kurs první pomoci – zdravotník zotavovacích akcí
Doškolovací kurs první pomoci – zdravotník zotavovacích akcí