Projekty o drogách a ostatních závislostech

Autor: Global Administrator


Tento týden vytvářeli žáci 7.B projekty na téma návykové látky a nebezpečné závislosti v našem životě. Žáci se rozdělili do skupin a společně se zamýšleli a diskutovali nad daným tématem, který je v dnešní době velmi rozšířený.

Vyhledali si v knihovně či na internetu informace týkající se této problematiky a  přinesli si do školy různé materiály. Ty pak společně s učebnicí využili ke své práci. Vznikly tak zajímavé projekty, při jejichž tvorbě si žáci uvědomili, jak nebezpečné mohou návykové látky a závislosti na nich být.Projekty o drogách a ostatních závislostech
Projekty o drogách a ostatních závislostech