Superstar z 1.C

Autor: Global Administrator


Děti si zkusily sólový zpěv jako v Superstar.

Při hodině hudební výchovy si děti z 1. C zkusily sólový zpěv. Nebylo to jen obyčejné vystoupení jednotlivců, ale zahráli jsem si na soutěž Super star. Každý si připravil písničku, kterou se naučil ve škole v hodinách hudební výchovy a s „mikrofonem“předstoupil před publikum. Každý výkon byl odměněn potleskem a mnozí si ověřili, že zpívat sám za sebe bez opory ostatních není vůbec jednoduché.

Protože bylo několik zájemců o zpěv ve skupině, byla vyhlášeno další kolo, tentokrát jako vystoupení dvojic či trojic. Děti si museli sestavit skupinku a dohodnout se, jakou písničku ostatním předvedou. Inspirovali jsme se soutěží X Factor. Nakonec si celá třída vybrala jednu společnou písničku.

Obě soutěže neměly ani vítěze ani poražených. Všichni se snažili zpívat, jak nejlépe dovedou a obě hodiny hudební výchovy jsme si užili.                                                    


 

Galerie obrázků

Superstar z 1.C
Superstar z 1.C
Superstar z 1.C
Superstar z 1.C
Superstar z 1.C
Superstar z 1.C
Superstar z 1.C
Superstar z 1.C
Superstar z 1.C
Superstar z 1.C
Superstar z 1.C
Superstar z 1.C
Superstar z 1.C
Superstar z 1.C
Superstar z 1.C
Superstar z 1.C
Superstar z 1.C
Superstar z 1.C
Superstar z 1.C
Superstar z 1.C
Superstar z 1.C
Superstar z 1.C
Superstar z 1.C
Superstar z 1.C