Čtenářské dílny

Autor: Mgr. Romana Mistrová, zveřejněno: 16.10.2015


Děti si přinesou do školy vlastní knihu. S tou dále pracujeme při čtenářských dílnách. Zařazujeme tiché čtení, pak následuje vyprávění o přečteném, o hlavním hrdinovi, o tom, co nás zaujalo, prohlížíme a hodnotíme ilustrace. Žáci si informace o přečteném sdělují ve dvojicích, ale také předstupují před celou třídu. Hodnotí svoji knihu a doporučují, případně nedoporučují ji spolužákům.

 

 

Galerie obrázků

Čtenářské dílny
Čtenářské dílny
Čtenářské dílny
Čtenářské dílny
Čtenářské dílny
Čtenářské dílny
Čtenářské dílny
Čtenářské dílny
Čtenářské dílny
Čtenářské dílny
Čtenářské dílny