Kroužek "Přírodovědná bádání" se představuje

Autor: Mgr. Hana Těšinová, zveřejněno: 22.10.2015


V letošním školním roce se nám podařilo otevřít kroužek pro děti mající zájem o přírodní vědy a bádání v této oblasti. Hlavní náplní je nejen pozorování rostlin a živočichů v přírodě, ale i práce s mikroskopem a nebudou chybět ani zajímavé pokusy. Navštěvují ho letos děti od 3. do 6. třídy.

První hodinu jsme pozorovali stavbu listů. A čeho si děti všimly: odlišnosti velikostí, tvarů, okrajů, žilnatin, barev, tvarů buněk. Také se dozvěděly, k čemu list rostlinám slouží a jaký užitek má pro ostatní živé organismy. Pojem fotosyntéza jim už nebude cizí.

Druhou hodinu jsme v místním parku nasbírali listy napadené škůdci a za pomoci skalpelu a preparační jehly jsme je ve třídě prozkoumali. Kluci s velkým překvapením uvnitř rozřízlých hálek z listu buku objevili živé larvy bejlomorky bukové a v listech jírovce maďalu s nadšením objevili larvičky a kukly klíněnky jírovcové. Více informací o těchto škůdcích jsme si potom našli na internetu, abychom byli schopní rozpoznat i dospělé jedince. Klukům děkuji za jejich nadšení, které je pro každého učitele hnacím motorem v jeho práci.

Galerie obrázků

Kroužek "Přírodovědná bádání" se představuje
Kroužek "Přírodovědná bádání" se představuje
Kroužek "Přírodovědná bádání" se představuje
Kroužek "Přírodovědná bádání" se představuje
Kroužek "Přírodovědná bádání" se představuje