Třeťáci a deváťáci

Autor: Mgr. Linda Andresová, zveřejněno: 8.6.2016, článek se týká tříd(y): 3.A  3.B  9.A  9.B  


V deváté třídě v předmětu Pokročilá informatika jsme probírali téma „Tvorba výukových materiálů na PC“. Pracovali jsme především v interaktivním programu Active Inspire, kde žáci tvořili složitější cvičení, která by se dala teoreticky použít u mladších spolužáků.
 

Učili jsme se, jak vytvořit kouzelný tunel, který sám překládá anglická slovíčka, nebo počítá příklady, ukázali jsme si, jak funguje magický inkoust a lupa, která odkrývá schovaný text. Jako nejnáročnější typ cvičení jsme vytvořili alternativu známé hře AZ kvíz. Žáci rychle pochopili principy jednotlivých cvičení a vytvořili velmi pěkná cvičení, u kterých byla škoda jen je oznámkovat a uložit…

Proto vznikl nápad, že bychom je mohli skutečně otestovat. Deváťáci souhlasili a projekt byl na světě. Během cca měsíce jsme společnými silami připravili program pro mladší spolužáky (třeťáky), který zahrnoval výuku tří hlavních předmětů – angličtiny, češtiny a matematiky.

Skupinky žáků si rozebraly předměty a připravily interaktivní cvičení a celý program tak, aby si mladší děti vyzkoušely něco nového a trochu jinou formou než v běžných lavicích. Pozvali jsme si 3.A i 3.B. Každá třída byla jiná a díky tomu si deváťáci uvědomili, že učení není pouze o tom, že si něco připraví, ale samozřejmě potřebují značnou dávku improvizace.

Nakonec jsme udělali malé vyhodnocení, kdy žáci napsali, jak se jim tato zkušenost líbila. Většina ohlasů byla pozitivních a téměř všichni tvrdili, že se sami něco nového naučili a hlavně si prošli úplně novou a neznámou zkušeností.

Galerie obrázků

Třeťáci a deváťáci
Třeťáci a deváťáci
Třeťáci a deváťáci
Třeťáci a deváťáci
Třeťáci a deváťáci
Třeťáci a deváťáci
Třeťáci a deváťáci
Třeťáci a deváťáci
Třeťáci a deváťáci
Třeťáci a deváťáci
Třeťáci a deváťáci
Třeťáci a deváťáci
Třeťáci a deváťáci
Třeťáci a deváťáci
Třeťáci a deváťáci