Sběr kaštanů končí

Autor: Mgr. Eva Jílková, zveřejněno: 13.11.2015


Posledním dnem, kdy vybíráme kaštany, je čtvrtek 19. listopadu.

Všem, kteří se sběru zúčastnili, děkujeme nejen my, ale hlavně zvířátka, pro která jsou kaštany určeny. Navzdory počasí se kaštanů nasbíralo neuvěřitelně velké množství. O výsledném množství a nejlepších sběračích vás budu v nejbližší době informovat.

Zároveň děkuji partě žáků 9. A a děvčatům ze 7.A , kteří se o vybírání kaštanů po celou dobu starali.