Jak se stavěla nejkrásnější škola v okolí

Autor: Mgr. Simona Soukalová, zveřejněno: 22.10.2015


Při příležitosti 130. výročí otevření ZŠ Na Ostrově někoho možná napadne otázka: Kam před tím chodily děti v Jaroměři do školy?

Věřte, že to naši předkové neměli jako školáci jednoduché. Svědčí o tom i tzv. Zápiska o schůzi měsíční sboru učitelského měšťanské školy chlapecké 14. dne měsíce ledna 1880. Z ní se dozvídáme, že jako školní budova tehdy sloužil dům na náměstí č. p. 3 hned vedle kostela, ale pro velký počet žáků byly některé třídy zřízeny i v bývalém pivovaru a na městské radnici. Ve třídě, která svými rozměry vyhovovala maximálně 48 žákům, se učilo i žáků 91. Potýkali se tedy nejen s nedostatkem místa a lavic, ale slovy tehdejšího třídníka (dnes třídního učitele): „Podotknouti dlužno, že lavice přistavěny jsou až na samou zeď, která od sražené páry v zimě mokvá, ano i jinovatkou pokrytá bývá, a až na samá kamna, která dosti citlivě horko sálají. Práce v třídě této jest za těchto poměrů pro dítky nanejvýš obtížná a zdraví záhubná.“

A tak rozhodlo městské zastupitelstvo na své schůzi roku 1877 o výstavbě obecního domu jako nového sídla školy. Nejprve bylo nutné nalézt vhodné místo a jako nejvhodnější byl vybrán pozemek v místě zvaném na „Ostrově“. Bylo rozhodnuto o navýšení „Ostrova“ pomocí navážky, aby byla zajištěna větší bezpečnost tohoto místa v případě povodní. Na náměstí byly 9. 9. 1883 zbourány domy č. p. 18, 19, 20, vznikla tak nová ulice vedoucí z náměstí k „Ostrovu“, a byl postaven most přes Labe.

Co se týká samotné budovy, vypsaného konkurzu se zúčastnilo několik předních stavebních firem. Ze všech došlých návrhů byl vybrán projekt stavebního rady Arnošta Jenšovského z Prahy, provedení stavby bylo svěřeno pražským stavebním podnikatelům Janu Čermákovi a Emilu Prüknerovi za 110 960 zlatých. Stavební práce započaly 26. 3. 1884 a již po roce a půl 15. 8. 1885 mohli Jaroměřští na břehu Labe poprvé spatřit stavbu postavenou v novorenesančním slohu, která svou velkolepostí a krásou zaslouženě vzbuzovala obdiv jak u místních, tak i v širokém okolí. S velkou slávou byla nová budova otevřena 6. 9. 1885. Tehdy se stala sídlem nejen obecné a měšťanské chlapecké školy, ale i městského muzea.

Za těch 130 let šlapaly po školních schodech tisíce dětských nožiček, po chodbách se rozléhaly hlásky vašich babiček, dědečků, maminek, tatínků ….. Na řadu absolventů je škola právem hrdá, řada z nich na „svou školu“ s láskou vzpomíná a ráda se vrací.

Pojďte se i vy na chvíli vrátit do školních lavic a příjemně oslavit s ostatními „Ostrováky“ toto jubileum. Tím slavnostním dnem bude čtvrtek 22. října 2015.