Hodina pohybu navíc

Autor: Mgr. Pavel Palička, zveřejněno: 10.9.2015


Ve školním roce 2015/16 je ZŠ Na Ostrově zapojena do pokusného ověřování programu „Hodina pohybu navíc.“ Pokusné ověřování vyhlásilo MŠMT a organizuje ho Národní ústav pro vzdělávání. Pokusné ověřování má za cíl motivovat žáky 1. – 3. ročníků ZŠ k pohybu a ověřit možnosti začlenění těchto činností do režimu školní družiny. Pokusné ověřování bude probíhat v rámci školní družiny a bude organizováno 1x týdně pro skupiny žáků 1., 2. a 3. ročníků.

Pohybové aktivity budou probíhat podle plánu školní družiny ve dnech:
Úterý: 3. ročníky, středa: 1. ročníky, čtvrtek: 2. ročníky.

Vybrané podmínky pokusného ověřování „Hodina pohybu navíc“

Ve školní družině se budou žáci věnovat 1x/týden pohybovým aktivitám, tzn. každý žák z ročníku, kterého se program týká a který se do něj přihlásí, bude absolvovat pohybové aktivity jednou za týden.

Pro pohybovou aktivitu bude vyčleněno 45 min. týdně po celý rok.

Pro pohybové aktivity škola zajistí vhodná sportoviště a vybavení pro celoroční realizaci programu (tělocvična, venkovní hřiště; popř. ledovou plochu).

Pro pohybové aktivity škola zajištuje 2 učitele tělesné výchovy/trenéry s minimální kvalifikací licence „B“ (dříve 2. třídy). Tito učitelé tělesné výchovy/trenéři budou absolvovat semináře pořádané pro tento program ohledně metodiky pohybu.

V případě, že by se do pokusného ověřování chtěl zapojit i žák 1. – 3. ročníku základní školy, který není přijat k pravidelné docházce do školní družiny, bude mít možnost se do pokusného ověřování „Hodina pohybu navíc“ zařadit jako účastník v příležitostné činnosti, pokud již nebude naplněna kapacita daného oddělení

Informace o organizaci a průběhu pokusného ověřování budou průběžně uveřejňovány na webu školy. Podrobné informace o programu naleznete také zde: http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10121