Přírodovědná praktika v terénu

Autor: Mgr. Hana Těšinová, zveřejněno: 22.10.2015, článek se týká tříd(y): 7.A  7.B  


Tento školní rok byl na naší škole nově otevřen volitelný předmět Přírodovědná praktika pro žáky 7. ročníku. Protože již z názvu vyplývá, že se zabýváme přírodou, tak pokud nám to počasí dovolí, trávíme velkou část hodin pozorováními v terénu.

Pro tento školní rok žáci zpracovávají projekt na téma Můj strom. Každý z žáků si měl podle vlastních kritérií, které později podrobně popsal, vybrat svůj strom. Vytvořit kresbu, všímat si hlavních znaků, nasbírat listy ve všech ročních obdobích, vytvořit herbářové položky a vytvořit mapu daného území. Doufám, že takto prožité chvíle jim otevřou brány k chápání jedinečnosti těchto pro lidstvo tak důležitých organismů.

Galerie obrázků

Přírodovědná praktika v terénu
Přírodovědná praktika v terénu
Přírodovědná praktika v terénu
Přírodovědná praktika v terénu
Přírodovědná praktika v terénu
Přírodovědná praktika v terénu