Problémy s angličtinou

Autor: Mgr. Lucie Kubálková, zveřejněno: 25.11.2015


První čtvrtletí nového školního roku máme za sebou, a tak je čas ohlédnout se a zamyslet se nad tím, jak se komu v prvních třech poprázdninových měsících dařilo, pochválit za snahu a úspěchy a také se postavit čelem k problémům, které některé děti se studiem cizího jazyka mají. A není důležité, zda se jedná o angličtinu, němčinu, francouzštinu či ruštinu.

Každý, kdo se někdy cizí jazyk opravdu učil, ví, že to není vždy snadné. Uspět v jeho studiu znamená skloubit hned několik faktorů. Naprosto zásadní a pochopení učiva a systematické učení se. I při snaze vyučujícího udělat vzdělávací proces zábavný a žáky ke studiu motivovat, nebude-li následovat výše zmíněné, k úspěchu to nepovede. Učení se cizímu jazyku má navíc jednu nepříjemnou vlastnost, a to je skutečnost, že jedno navazuje na druhé. To znamená, že vzniklé mezery se jen prohlubují a problém narůstá. Zavírat před ním oči k ničemu nevede a odkládat snahu najít řešení má za následek to, že se žák začne v učivu naprosto ztrácet. Náprava takové situace je dlouhá a v případě, že je nutné sehnat doučování, často i finančně náročná.

Prosím, nepodceňujte první příznaky problémů. Mnohdy stačí jen včas doplnit chybějící dílek do skládačky, v tomto případě například dovysvětlit nepochopenou látku nebo se doučit slovíčka, a krize může být zažehnána už v jejím počátku.
V minulém roce měli žáci všech ročníků druhého stupně možnost zúčastňovat se minimálně jednou měsíčně doučování, které probíhalo pod vedením našich učitelů v budově školy zcela zdarma. Počty účastníků se ale mnohdy značně rozcházely s počty neúspěšných studentů. Tuto možnost připravujeme pro naše žáky i v tomto roce. Nebojte se ji využít.

Role učitele je ve vzdělávacím procesu zřejmá. Důležitou funkci zde ale má i rodič. Děti mnohdy potřebují čas naučit se učit. Potřebují, aby je někdo vyzkoušel ze slovíček, což může bez problémů udělat i rodič, který cizí jazyk neovládá. Nadiktovat dítěti ze seznamu slovíček deset výrazů a potom jeho odpovědi porovnat se slovy uvedenými v knize zvládně přece každý. A už to bude pro Vaše dítě velká pomoc. Právě neznalost slovíček ho totiž velmi omezuje v jakékoliv další činnosti v hodinách.
Pokud se dítěti v předmětu nedaří, vypěstuje si k němu averzi a hodiny se tak pro něho stávají nudnou povinností, kterou nesnáší. Naopak dítě, které je v předmětu úspěšné, v hodinách spolupracuje, má ze svých úspěchů radost a je motivováno, aby ve své snaze pokračovalo. Prosím tedy všechny rodiče, aby s námi kooperovali a aktivně se zapojili do snahy dopřát svému dítěti pocit, že je úspěšné a že ho škola baví.