Výtvarné dílo z otisků našich žáků

Autor: Mgr. Hana Těšinová, zveřejněno: 18.2.2016


V rámci předmětu přírodovědná praktika, kde se tento rok tematicky věnujeme stromům, jsme velmi rádi přijali nabídku neziskové organizace Sázíme stromy a zúčastnili jsme se edukačního programu a výsadby mladých stromků společně s dalšími rostlinami v nově připravované lokalitě za obcí Velichovky. Vedoucí projektu je paní Kazmirowská, která získává finance od firem na výsadbu zeleně do zajímavých lokalit ve spolupráci s edukační činností pro přilehlé školy.

Součástí projektu také bylo vytvořit výtvarné či výukové dílo. Rozhodli jsme se zamyslet nad tím, co nás se stromy spojuje a čím jsme si podobní. Vytvořili jsme výtvarné dílo s názvem „Jsme jako stromy“, které celé vzniklo z obrysů a otisků těl dětí, které na podzim sázely stromy ve Velichovkách. Kořeny nahradily nohy, kmen trup, větve paže a listy s květy vznikly obtisky rukou a prstů.

Naše dílo a díla ostatních žáků zapojených do tohoto projektu jsou součástí výstavy, která putuje od Velichovek přes Jaroměř, Dvůr Králové až do Prahy. Nyní od 15. února do 29. února jsou ke zhlédnutí v Jaroměři v prostorách Husova sboru.

Uvědomili jsme si, že se stromy máme hodně společného a vyjádřili těmito slovy:
 
Jsme jako stromy
Každý z nás touží být hluboce zakořeněn,
každý z nás touží hledět jasně vzhůru,
každý z nás vnitřně touží být tu pro dobro druhých,
každý z nás touží být ČLOVĚKEM.
 
Učitelka přírodopisu Mgr. Hanka Těšinová 

Galerie obrázků

Výtvarné dílo z otisků našich žáků
Výtvarné dílo z otisků našich žáků
Výtvarné dílo z otisků našich žáků
Výtvarné dílo z otisků našich žáků
Výtvarné dílo z otisků našich žáků
Výtvarné dílo z otisků našich žáků