English Active Week již v lednu

Autor: Mgr. Lucie Kubálková, zveřejněno: 4.1.2016


Jazyková učebna se v prvním měsíci tohoto roku opět promění na prostor, kde bude týden vládnout rodilý mluvčí. English Active Week je opět tady!

V měsíci prosinci dostali žáci šestých až devátých tříd znovu příležitost přihlásit se do programu English Active Week, kdy se budou týden plně věnovat jen anglickému jazyku. Pod vedením kvalifikovaného rodilého mluvčího se pokusí zbavit případného ostychu komunikovat v cizím jazyce a rozšířit si své jazykové dovednosti. Vzhledem k tomu, že program mohou děti absolvovat na naší škole hned třikrát během školního roku, většina z přihlášených jsou již ostřílení absolventi předchozích programů, kteří dobře vědí, co mohou od tohoto týdne očekávat a jak jim může prospět v dalším studiu cizího jazyka. Mám velkou radost z toho, jakou odezvu má tento program mezi žáky a jejich rodiči a těší mě sledovat pokroky dětí, které se po tomto intenzivním anglickém týdnu vrací do běžné výuky plné elánu a nových vědomostí.